Promocje

PROMOCJE DLA ROLNIKÓW

     
KREDYT INWESTYCYJNY
kredyt  PROW 2014-2020                                                                              

 


OPROCENTOWANIE:

WIBOR 3M + 2,95p.p. marży banku

- oprocentowanie w skali roku zmienne (nie mniej niż 4,50%)

na dzień 09.01.2017r. stopa WIBOR 3M wynosi 1,73%, a pełne oprocentowanie kredytu - 4,68%

 

PROWIZJE I OPŁATY:

2,00% - jednorazowa prowizja przygotowawcza od kwoty kredytu

0,10% - opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt (min. 15 zł - max. 100zł)

 

OKRES KREDYTOWANIA:

- maksymalnie 15 lat – kredyt inwestycyjny

- maksymalnie   8 lat – kredyt inwestycyjny przy wsparciu funduszy PROW 2014-2020

WYMAGANY WKŁAD WŁASNY:

10% szacowanej wartości inwestycji

 

KARENCJA W SPŁACIE i WYPŁATA KREDYTU:

- karencja w spłacie kapitału – do 2 lat

- wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów!

PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE KREDYTU:

-         zakup sprzętu, maszyn i urządzeń sadowniczych, np. ciągnik, opryskiwacz, wózek widłowy, platforma do zbioru, samochód dostawczy, samochód ciężarowy, itp.

-         zakup gruntów rolnych,

-         zakup opakowań, np. skrzyń drewnianych, plastikowych,

-         utwardzenie placu manewrowego, wylewki betonowe,

-         budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa przechowalni owoców, magazynów,

-         urządzenie komór chłodniczych – ocieplenie, uszczelnienie, montaż urządzeń chłodniczych,

-         zakup materiału szkółkarskiego,

-         zakup rusztowania wspierającego, palików, założenie nawadniania,

-         inne inwestycje ściśle związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Regulamin promocji kredytu inwestycyjnego oraz kredytu inwestycyjnego PROW 2014-2020 dostępny jest w placówkach Banku.

 

Promocja obowiązuje od dnia 9 stycznia 2017r. do dnia 30 czerwca 2017r. 

Ogólne warunki:

1. Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne (rolnicy), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem przyznania kredytu jest m.in. dostarczenie przez Kredytobiorcę kompletu wymaganych przez Bank dokumentów oraz pozytywna ocena zdolności kredytowej i ustanowienie adekwatnego zabezpieczenia kredytu (np. poręczenie cywilne, hipoteka umowna, itp.)

3. W przypadku kredytu inwestycyjnego Kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować wykorzystanie co najmniej 50% kwoty kredytu, w terminie do 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego.1

4. W przypadku kredytu inwestycyjnego PROW 2014-2020 Kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować zrealizowanie 100% wydatków inwestycyjnych, w terminie do 1 miesiąca od dnia zakończenia inwestycyji.1

5. Kredyt inwestycyjny PROW 2014-2020 zostaje udzielony na inwestycje rolne, zgodnie z podpisaną z ARiMR umową przyznania pomocy.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku.

Serdecznie zapraszamy!

 

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym

 

CENTRALA:                                                    FILIA NR 1 w GRÓJCU:           

Belsk Duży, ul. Nocznickiego 3                          Grójec, ul. Sportowa 4

05-622 Belsk Duży                                            05-600 Grójec

tel. /48/ 661 12 11 wewn. 105 lub 112                  tel. /48/ 664 02 27

                                                                              /48/ 664 02 28