O Banku > Zastrzeżenia prawne

 ___________________________________________________________________________________


Zastrzeżenia Prawne                                                             

 


 

  ZASTRZEŻENIE PRAWNE 


Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególność oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. 


Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia. Aktualizacja powyższych danych dokonywana jest w pewnych okresach czasowych, w związku z czym Bank nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność oraz aktualność zamieszczonych danych i informacji.


Bank Spółdzielczy im.Stefczyka w Belsku Dużym  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez czytelnika strony WWW Banku będące wynikiem korzystania z informacji zawartych na stronie. Ryzyko poniesione w związku decyzjami podjętymi w oparciu o powyższe informacje ponosi wyłącznie użytkownik stron WWW.


Otrzymując dostęp do stron niniejszego serwisu internetowego i stron z nim zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.