Oprocentowanie > Kredyty

Oprocentowanie kredytów dla Klientów Indywidualnych


 

RODZAJ KREDYTU

OPROCENTOWANIE

NOMINALNE P.A.

Gotówkowy

 

 

WIBOR 12M + 7,50 p.p. marży

 

 

W rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR)

WIBOR 12M + 7,50 p.p. marży

Hipoteczny mieszkaniowy

WIBOR 3M + 3,30 p.p. marży

Hipoteczny konsolidacyjny

 WIBOR 3M + 4,30 p.p. marży

Hipoteczny gotówkowy

WIBOR 12M + 7,5 p.p. marżyOprocentowanie kredytów dla Rolników


 

 

RODZAJ KREDYTU

OPROCENTOWANIE

NOMINALNE P.A.

Obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (nawozowy)

WIBOR 3M + 5,80 p.p. marży
(nie mniej niż 7,40%)

Obrotowy

WIBOR 3M + 6,80 p.p. marży
(nie mniej niż 8,40%) 

Inwestycyjny na inwestycje w gospodarstwach rolnych

WIBOR 3M + 5,30 p.p. marży
(nie mniej niż 6,90%) 

Inwestycyjny PROW 2014-2020

WIBOR 3M + 5,30 p.p. marży
(nie mniej niż 6,90%)

W rachunku bieżącym dla Klientów Instytucjonalnych

WIBOR 3M + 6,30 p.p. marży
(nie mniej niż 7,90%) 

Kredyt obrotowy "wznowienie produkcji po klęsce"

WIBOR 3M + 2,80 p.p. marży
(nie mniej niż 4,40%)  

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla Rolników

z dopłatami ARiMR do oprocentowania

 

Zgodnie z tabelą oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki, udostępnioną przez ARiMR na stornie internetowej www.arimr.gov.pl


 

Oprocentowanie kredytów dla Klientów Instytucjonalnych


 

 

RODZAJ KREDYTU

OPROCENTOWANIE

NOMINALNE P.A.

Obrotowy

WIBOR 3M + 6,80 p.p. marży
(nie mniej niż 7,40%) 

Inwestycyjny

WIBOR 3M + 6,80 p.p. marży
(nie mniej niż 7,40%)

W rachunku bieżącym dla Klientów Instytucjonalnych

WIBOR 3M + 6,30 p.p. marży
(nie mniej niż 7,90%)