Oprocentowanie > Kredyty


Oprocentowanie kredytów dla Klientów Indywidualnych 


 

RODZAJ KREDYTU  OPROCENTOWANIE NOMINALNE P.A.
Gotówkowy WIBOR 12M + 7,50 p.p. marży

Kredyt odnawialny w (ROR)
WIBOR 12M + 7,50 p.p. marży
Hipoteczny mieszkaniowy WIBOR 3M + 3,30 p.p. marży
Karta Kredytowa   WIBOR 12M + 7,5 p.p. marży
Hipoteczny konsolidacyjny WIBOR 3M + 4,30 p.p. marży
Hipoteczny gotówkowy WIBOR 12M + 7,5 p.p. marży

 

Oprocentowanie kredytów dla Rolników


 

RODZAJ KREDYTU OPROCENTOWANIE NOMINALNE P.A.
Obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji
rolnej (nawozowy)
WIBOR 3M + 4,25 p.p. marży 
(nie mniej niż 5,80%)
Obrotowy WIBOR 3M + 4,25 p.p. marży
(nie mniej niż 5,80%) 
Inwestycyjny na inwestycje w gospodarstwach rolnych WIBOR 3M + 2,95 p.p. marży
(nie mniej niż 4,50%) 
Inwestycyjny PROW 2014-2020 WIBOR 3M + 2,95 p.p. marży
(nie mniej niż 4,50%)
W rachunku bieżącym dla Klientów Instytucjonalnych WIBOR 3M + 6,30 p.p. marży
(nie mniej niż 7,90%) 
Kredyt obrotowy "wznowienie produkcji po klęsce" WIBOR 3M + 2,80 p.p. marży
(nie mniej niż 4,40%) 
Karta Kredytowa WIBOR 3M + 7,55 p.p. marży

 

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla Rolników

z dopłatami ARiMR do oprocentowania

 

Zgodnie z tabelą oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki, udostępnioną przez ARiMR na stornie internetowej www.arimr.gov.pl


 

Oprocentowanie kredytów dla Klientów Instytucjonalnych


 

 

RODZAJ KREDYTU OPROCENTOWANIE NOMINALNE P.A.
Obrotowy
WIBOR 3M + 4,25 p.p. marży
(nie mniej niż 5,80%) 
Inwestycyjny
WIBOR 3M + 4,25 p.p. marży
(nie mniej niż 5,80%)
W rachunku bieżącym dla Klientów Instytucjonalnych
WIBOR 3M + 6,30 p.p. marży
(nie mniej niż 7,90%) 
Karta Kredytowa WIBOR 3M + 7,5 p.p. marży