Gwarancje BFG

 

Gwarancje BFG
 

Lista podmiotów objętych gwarancjami:

https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/podmioty-objete-gwarancjami/

 

Zasady gwarantowania depozytów:

https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące BFG:

https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/gwarantowanie-depozytow-w-pytaniach-i-odpowiedziach/

 

Link do Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000996