Stawki bazowe WIBOR

Stawki bazowe WIBOR

Stawki bazowe WIBOR

L.p. Stawka bazowa Sposób oblicznia Okres obowiązywania Wysokość stawki bazowej (p.a.)
1. WIBOR 1M
średnia arytmetyczna stopa WIBOR z poprzedniego miesiąca

1 sierpień 2017r.

– 31 sierpień 2017r.
1,66%
2. WIBOR 3M średnia arytmetyczna stopa  WIBOR z 5 ostatnich dni roboczych poprzedniego kwartału

1 lipiec 2017r.

– 30 wrzesień 2017r.
1,73%
3. WIBOR 3M średnia arytmetyczna stopa  WIBOR z poprzedniego miesiąca

1 sierpień 2017r.

– 31 sierpień 2017r.
1,73%
4. WIBOR 3M średnia arytmetyczna stopa  WIBOR z poprzedniego kwartału

1 lipiec 2017r.

– 30 wrzesień 2017r.
1,73%
5. WIBOR 12M średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek

1 luty 2017r.

– 31styczeń 2018r.
1,84%